Menu

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme:

  • obhajobu ve všech fázích trestního řízení
  • obhajobu ve věcech mladistvých
  • zastupujeme osoby v přestupkovém řízení
  • zastupujeme poškozené nejen při podání trestního oznámení a při vymáhání jejich nároků
  • zastoupení a právní služby odsouzeným při zahlazení odsouzení, ve věcech přeměny trestu, žádostech o podmíněné propuštění z výkonu trestu a dalších.

Ve výše uvedených oblastech zajištujeme lektorskou a přednáškovou činnost.