Advokátní kancelář Jindrák Advokátní kancelář Jindrák

Menu
  • Vigilantibus iura scripta sunt.Právo je psáno pro bdělé.
  • Ignorantia legis non excusat.Neznalost zákona neomlouvá.
  • De maiora et minore
    non variant iura.
    Práva se nemění, ať jde o velkého či malého.

O nás

Jsme vedeni v seznamu ČAK jako dva samostatní advokáti, kteří však nejen vzhledem k rodinným vazbám syn a otec blízce spolupracují.

JUDr. Miroslav Jindrák, zapsaný v seznamu ČAK pod ev. č. 8273, působí v oblasti práva od roku 1979, samostatně pak poskytuje právní služby od roku 1996.

Mgr. Karel Jindrák se věnuje advokacii od roku 2007, nejdříve jako koncipient a od roku 2012 je zapsán v seznamu ČAK pod ev. č. 14130 jako samostatný advokát.