Menu

Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme:

 • právní služby, právní pomoc a právní poradenství ve všech oblastech širokého spektra občanského práva, včetně práva obchodního a pracovního
 • právní služby ve věcech majetkových práv, pohledávek a jejich vymáhání
 • převody nemovitostí, včetně přípravy potřebných smluv a další potřebné dokumentace, úschovu finančních prostředků (kupní ceny) a listin, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
 • právní služby bytovým družstvům, včetně vyhotovení stanov a dalších dokumentů (jednací řád, domovní řád, apod.)
 • zastupujeme členy bytových družstev při veškerých jednáních a soudních řízeních, při převodech družstevních podílů včetně přípravy smluv, úschovy listin a finančních prostředků (kupní ceny), vymáhání nájemného apod.
 • právní služby společenstvím vlastníků, členům společenství
 • právní služby pronajímatelům a nájemníkům, sepisujeme smlouvy, žaloby
 • právní služby v oblasti rodinného práva  a to rozvodových řízení, úprav styků s dětmi a výživného, majetkových práv manželů a jejich vypořádání
 • právní služby při zakládání obchodních společností a jiných právnických osob, řešení sporů mezi společníky a členy, zastupujeme před soudy a jinými státními orgány
 • právní služby v oblasti pracovního práva, zastupujeme zaměstnavatele i zaměstnance, připravujeme pracovní smlouvy a další dokumentaci, vymáháme pohledávky plynoucí z pracovněprávních vztahů, neproplacenou mzdu, náhradu škody, zastupujeme ve věcech ukončení pracovního poměru, neplatnosti výpovědi apod.
 • sepisujeme příslušné listiny, smlouvy, žaloby
 • zastupujeme před soudy v celé České republice, orgány veřejné a státní správy a jinými institucemi

Ve výše uvedených oblastech zajištujeme lektorskou a přednáškovou činnost.